Tháng  6 năm 2015 Bitsco đã trúng thầu gói thầu “ Hỗ trợ ứng dụng CNTT tại bộ phận 1 cửa và phục vụ quản lý điều hành của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà nội ”. Nội dung chính của gói thầu là giải quyết quy trình cấp sao bản án cho người dân và các cơ quan liên quan.

Đây là một dự án tiền đề về cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân và các cơ quan chức năng có liên quan với Tòa Án Hà Nội.

Chỉ tính riêng việc tiếp nhận yêu cầu cấp sao bản án trung bình 1 tháng Tòa án Nhân dân thành phố Hà nội tiếp nhận 300-400 yêu cầu từ phía người dân và cơ quan liên quan.

Có những bản án từ những năm 90 có những bản án có nhiều bị can liên quan nên việc tra cứu thủ công mất khá nhiều thời gian với lượng cán bộ chuyên trách mỏng công việc liên quan đến nhiều bộ phận tự cán bộ tiếp nhận của Bộ phận hành chính tư pháp, cán bộ lưu trữ, lãnh đạo các bộ phận phê duyệt. Trước đây khi tiếp nhận một yêu cầu cấp sao bản án cán bộ hành chính tư pháp phải làm thủ công gửi yêu cầu cấp sao bản án vào kho lưu trữ trong Hà Đông. Tại kho cán bộ lưu trữ sẽ tìm trong kho tài liệu bản án sao đó photo và chuyển ra ngoài trụ sở Tòa án tại Hà Nội. Việc xác định hiệu lực của bản án trước khi duyệt cấp sao bản án cũng làm thủ công trình lên các cấp của tòa án phê duyệt rồi mới có thể cấp cho người dân.

Có những bản án vì thời gian lâu qua việc lưu trữ trên bản giấy bị thất lạc do thời gian do luân chuyển tài liệu nên việc xác định hiệu lực của bản án khá khó khăn.

Do nhưng yếu tố nêu trên việc cấp sao bản án cho người dân và các cơ quan liên quan trước đây mất rât nhiều thời gian, nhân lực.

Để thực hiện gói thầu được nhanh chóng và thuận lợi Bitsco đã huy động nguồn nhân lực dồi dào tập trung thời gian để hoàn thành tốt dự án trên.

Trong vòng chưa đầy 30 ngày,  ngày 21/8/20 Bitsco đã hoàn thành và bàn giao phần mềm cho Tòa Án Nhân dân Hà Nội đưa vào sử dụng.

Việc ứng dụng CNTT vào tra cứu và cấp sao bản án đã góp phần giảm tải đáng kể công việc của các cán bộ tại Bộ phận Hành chính tư pháp, thời gian cấp sao bản án rút ngắn từ 15 ngày xuống còn từ 5-7 ngày mở đầu cho công cuộc cải cách hành chính của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.

Dự án cấp sao bản án đã mở ra một cải tiến đáng kể công tác cấp sao bản án cho người dân và cơ quan chức năng có liên quan.