Ngày 13/01/2015 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội được thành lập theo quyết định số Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội dự trên cơ sở sáp nhập 4 Trung tâm cũ là để Thành lập một  trung tâm mới trực thuộc Ủyy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội với nhiệm vụ trọng tâm là xúc tiến đẩy mạnh các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội.

Nhiệm vụ cấp thiết và trọng tâm đầu tiên mà UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu hoàn thành ngay là : Xây dựng ngay một cổng thông tin điện tử nhằm phục vụ công tác quảng bá hỗ trợ đầu tư xúc tiến thương mại du lịch của Thành phố Hà Nội.

Tháng 12/2015 Bitsco trúng thầu dự án xây dựng cổng thông tin điện tử cho Trung tâm . Đây là thời điểm cuối năm 2015 khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng là kết thúc năm 2015 cũng là thời điểm phải kết thúc dự án.

Do thời gian hết sức gấp rút Bitsco đã bố trí 1 lượng nhân lực lớn để quyết tâm hoàn thành việc xây dựng Cổng thông tin điện tử cho Trung tâm theo đúng kể hoạch.

Ngày 30/12/2015 Bitsco đã chính thức bàn giao Cổng thông tin điện tử cho Trung tâm sớm hơn so với dự kiến.

Cổng thông tin điện tử là bộ mặt của Trung tâm góp phần quảng bá hỗ trợ các lĩnh vực Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cho Thành phố Hà nội.