Tháng 10 năm 2015 Bitsco vinh dự là nhà thầu trúng thầu gói “ Triền khai hai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm”

Thực hiện chủ trương của Thành phố Hà Nội đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiến hành nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ cao hơn đó là mức độ 3.

Sau quá trình lựa chọn kỹ lưỡng dựa vào năng lực và kinh nghiệm, Bitsco hân hạnh là thầu được lựa chọn xây dựng phần mềm “Triền khai hai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm”

Với kinh nghiệm đã triển khai các phần mềm tương tự tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành toàn quốc. Bitsco đã xây dựng cung cấp và hướng dẫn chi tiết cho các cán bộ của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm.

Đây là hai lĩnh vực có rất nhiều yêu cầu đề nghị cấp phép từ  các tổ chức, cá nhân trên địa bản Hà Nội. Việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức 2 lên mức 3 góp phần đáng kể rút ngắn tiến độ cấp phép cũng như giảm bớt thủ tục rườm rà không đáng có tiết kiệm nhân lực và thời gian của chủ đầu tư.

Đối với người dân và tổ chức xin cấp phép việc đưa hai dịch vụ công vào sử dụng với mức 3 tức là người dân và tổ chức hoàn toàn không cần đến Sở chỉ cần scan đầy đủ tài liệu theo yêu cầu trên hệ thống chỉ khi lấy kết quả cuối cùng mới cần đến nộp tiền và lấy kết quả về.