Sau thời gian thực hiện dự án: “Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường sắt,đăng kiểm” Bitsco đã hoàn thành dự án đúng thời gian. Công ty phối hợp cùng ban ngành liên quan đã tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành đường sắt.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Duy Ninh – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT cho biết: Hiện nay, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT đang cung cấp 96 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tới người dân và doanh nghiệp để thực hiện công khai, minh bạch, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

“Đây là hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho phép người làm thủ tục tiết kiệm thời gian, chi phí bằng cách nộp hồ sơ qua mạng internet và nhận kết quả hồ sơ qua internet (hoặc qua bưu điện đối với một số thủ tục). Đối với cán bộ đường sắt, giúp giảm bớt thời gian tiếp người làm thủ tục nộp hồ sơ, trả kết quả; giảm bớt việc quản lý giấy tờ bản cứng; có thể làm việc thông qua môi trường Internet; dễ thống kê, báo cáo; thuận tiện cho lãnh đạo theo dõi, quản lý; đảm bảo tính liên thông theo cơ chế một cửa” – Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT Phạm Duy Ninh đánh giá.

Tại lớp tập huấn,các học viên từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài ngành Đường sắt sẽ được tập huấn các quy trình nghiệp vụ, cách thức sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực ĐS bao gồm 06 dịch vụ công mức độ 4 và 08 dịch vụ công mức độ 3.

Cụ thể là:

 • Cấp lại chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt
 • Cấp lại chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
 • Cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt
 • Cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
 • Sát hạch cấp mới giấy phép lái tàu
 • Cấp lại giấy phép lái tàu
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu cho phương tiện giao thông đường sắt
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại cho phương tiện giao thông đường sắt
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp mất, hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký
 • Quy trình nghiệp vụ Gia hạn giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong Phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
 • Gia hạn giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, đường ngang
 • Cấp giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
 • Cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, đường ngang
 • Quy trình nghiệp vụ Quyết định bãi bỏ đường ngang