Cơ hội tuyển dụng cho Tester dự án Bitsco

Cơ hội tuyển dụng cho Tester dự án Bitsco

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị Trí: Tester Số lương: 03 Thời gian: 08h00-12h00, 13h30-17h30 ( thứ 2 đến thứ 6)08h00-12h00 ( thứ 7) MÔ TẢ CÔNG VIỆC.Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàngXây dựng kịch bản kiểm thử, điều kiện kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử;Thực...
Bitsco tuyển dụng chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Bitsco tuyển dụng chuyên viên phân tích nghiệp vụ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị Trí: BA IT Số lương: 01 Thời gian: 08h00-12h00, 13h30-17h30 ( thứ 2 đến thứ 6)08h00-12h00 ( thứ 7) MÔ TẢ CÔNG VIỆC.Tiếp nhận, kiểm thử phần mềm trước khi triển khai tới khách hàngViết tài liệu và triển khai đào tạo các sản phẩm phần mềm của...
Dự án: Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của bộ Khoa Học và Công Nghệ

Dự án: Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của bộ Khoa Học và Công Nghệ

Ngày 21 Tháng 11 Bitsco đã chúng gói thầu Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ  kĩ thuật. nội dung chính nói về xây dựng hệ thống  trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu. Nội dung chính của gói thầu là: Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ...
Triển khai hai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm tại Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội

Triển khai hai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm tại Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội

Tháng 10 năm 2015 Bitsco vinh dự là nhà thầu trúng thầu gói “ Triền khai hai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm” Thực hiện chủ trương của Thành phố Hà Nội đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào cải cách...