Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ

Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ

Vị Trí: Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ Số lượng: 02 Thời gian: 08h00-12h00, 13h30-17h30 ( thứ 2 đến thứ 6)08h00-12h00 ( thứ 7) MÔ TẢ CÔNG VIỆC. Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.Quản lý và xây dựng năng lực nhóm Chuyên viên phân tích nghiệp vụ. Điều...
Tuyển dụng Java – Developer lương cực hấp dẫn

Tuyển dụng Java – Developer lương cực hấp dẫn

Vị Trí: Java Dev Số lương: 03 Thời gian: 08h00-12h00, 13h00-17h00 ( thứ 2 đến thứ 6) MÔ TẢ CÔNG VIỆC. ·  Xây  dựng và quản lý vận hành hệ thống CNTT ·  Phân tích tính khả thi của các yêu cầu phát triển tính năng mới và mô hình cơ sở dữ liệu ·...
Về BITSCO, mùa dịch khỏi lo thất nghiệp

Về BITSCO, mùa dịch khỏi lo thất nghiệp

Vị Trí: Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Số lượng: 02 Thời gian: 08h00-12h00, 13h00-17h00 ( thứ 2 đến thứ 6) MÔ TẢ CÔNG VIỆC. Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.Tham gia hoạt động dự án:Khai thác làm rõ và soạn tài liệu mô tả nhu cầu khách hàng.Thu...
Về với Team BITSCO năng động nào các Tester

Về với Team BITSCO năng động nào các Tester

Vị Trí: Tester Số lương: 03 Thời gian: 08h00-12h00, 13h30-17h30 ( thứ 2 đến thứ 6)08h00-12h00 ( thứ 7) MÔ TẢ CÔNG VIỆC. Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàng Xây dựng kịch bản kiểm thử, điều kiện kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử; Thực hiện test...

Dự án: Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của bộ Khoa Học và Công Nghệ

Ngày 21 Tháng 11 năm 2018 Bitsco đã trúng gói thầu Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật. Nội dung chính của gói thầu là: Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Đây là dự án xây dựng tiền đề về cải cách nội bộ nhằm phục vụ người...