Bitsco triển khai dự án: “Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường sắt,đăng kiểm” cho Bộ Giao Thông Vận Tải

Bitsco triển khai dự án: “Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường sắt,đăng kiểm” cho Bộ Giao Thông Vận Tải

Tháng 12/2016 bitsco vinh dự được trúng gói thầu : “Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường sắt” Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách thủ tục hành chính của bộ giao thông vận tải cục đường sắt Việt Nam quyết định ra chủ chương xây dựng phần mềm...
Bitsco triển khai dự án “Hỗ trợ ứng dụng CNTT tại bộ phận 1 cửa và phục vụ quản lý điều hành của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà nội”

Bitsco triển khai dự án “Hỗ trợ ứng dụng CNTT tại bộ phận 1 cửa và phục vụ quản lý điều hành của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà nội”

Tháng  6 năm 2015 Bitsco đã trúng thầu gói thầu “ Hỗ trợ ứng dụng CNTT tại bộ phận 1 cửa và phục vụ quản lý điều hành của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà nội ”. Nội dung chính của gói thầu là giải quyết quy trình cấp sao bản án cho người dân và các cơ quan liên...
Dự án ‘ Xây dựng phần mêm quản lý tài chính, quản lý nhân sự” Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Dự án ‘ Xây dựng phần mêm quản lý tài chính, quản lý nhân sự” Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bitsco trúng thầu gói thầu Xây dựng phần mềm quản lý tài chính and quản lý nhân sự cho Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Phần mềm quản lý tài chính, quản lý nhân sự hai cấp có đặc thù như Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đòi hỏi đơn vị xây dựng phần mềm phải thực sự...
Dự án: Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của bộ Khoa Học và Công Nghệ

Dự án: Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của bộ Khoa Học và Công Nghệ

Ngày 21 Tháng 11 Bitsco đã chúng gói thầu Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ  kĩ thuật. nội dung chính nói về xây dựng hệ thống  trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu. Nội dung chính của gói thầu là: Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ...