Dự án: Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của bộ Khoa Học và Công Nghệ

Dự án: Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của bộ Khoa Học và Công Nghệ

Ngày 21 Tháng 11 Bitsco đã chúng gói thầu Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ  kĩ thuật. nội dung chính nói về xây dựng hệ thống  trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu. Nội dung chính của gói thầu là: Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ...
Triển khai hai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm tại Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội

Triển khai hai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm tại Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội

Tháng 10 năm 2015 Bitsco vinh dự là nhà thầu trúng thầu gói “ Triền khai hai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực cấp phép nghệ thuật biểu diễn, cấp phép cho triển lãm” Thực hiện chủ trương của Thành phố Hà Nội đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào cải cách...
Bitsco triển khai dự án xây dựng “Cổng thông tin điện tử” cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội

Bitsco triển khai dự án xây dựng “Cổng thông tin điện tử” cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội

Ngày 13/01/2015 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội được thành lập theo quyết định số Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội dự trên cơ sở sáp nhập 4 Trung tâm cũ...
Bitsco triển khai dịch vụ số hóa tài liệu cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Bitsco triển khai dịch vụ số hóa tài liệu cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Là một trong những dự án phục vụ ngành Tư pháp, dự án số hóa tài liệu bản án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã được Bitsco hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng do Chủ đầu tư đặt ra. Sau thành công từ dự án xây dựng phần mềm “Cấp sao y...