BITSCO cung cấp nhiều giải pháp chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số bao gồm nhiều giải pháp tổng thể như: Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông, trục tích hợp LGSP, Hệ thống văn bản điều hành …

I. HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số sẽ tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện.

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của đội ngũ công chức các cơ quan hành chính nhà nước được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Trước nhu cầu đó, Công ty CP Tin học Bình Minh đã xây dựng sản phẩm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính – BITSCO

1.MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM:

 • Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin Một cửa điện tử hợp nhất thành “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” theo quyết định 468 của chính phủ.
 • Tích hợp đầy đủ với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hải quan quốc gia theo tiêu chuẩn ban hành.
 • Tích hợp đầy đủ chữ ký số, các nền tảng chuyển phát nhanh như VnPost, Các kênh thanh toán trực tuyến..
 • Cung cấp nền tảng eForm động tự động tạo các dịch vụ công mức độ 3,4 nhanh chóng mà không cần lập trình.
 • Phân hệ Một cửa điện tử đầy đủ tính năng triển khai tại bộ phận một cửa hỗ trợ như: Kios, QRCode, BarCode, Tiếp nhận hồ sơ giấy, số hóa hồ sơ.
 • Phân hệ xử lý, thụ lý hồ sơ cung cấp nền tảng workflow động có thể thiết lập tùy biến qua công cụ theo từng thủ tục, theo từng đơn vị đảm bảo khả năng liên thông nhiều cấp.
 • Hệ thống giám sát, theo dõi, đôn đốc xử lý hồ sơ với nhiều báo cáo động và hệ thống cảnh báo sớm giúp lãnh đạo đôn đốc, chỉ đạo kịp thời.

2. MỘT SỐ KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG

 • Bộ Tài chính
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Bộ Y tế

II. NỀN TẢNG LGSP & HỆ THỐNG XÁC THỰC ĐỊNH DANH TẬP TRUNG (eID-SSO)

1. TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nền tảng sử dụng công nghệ mở và tuân thủ hướng dẫn Bộ thông tin truyền thông

Công cụ tích hợp đáng ký, tạo các dịch vụ tích hợp trực quan qua công cụ phát triển.

Theo dõi giám sát các kết nối qua giao diện và báo cáo phân tích.

Tương thích và tích hợp với NGSP và các nền tảng LGSP khác.

Cung cấp nhiều dịch vụ có sẵn như: Dịch vụ dùng chung, thanh toán trực tuyến…

2. CÁC KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ Y tế
 • Tỉnh Bắc Ninh

III. ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU NGÀNH

1. TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • CSDL nền tảng ngành được thiết lập xây dựng theo tiêu chuẩn
 • Cung cấp ứng dụng quản lý dữ liệu ngành riêng biệt có khả năng tra cứu, theo dõi,            giám sát và hiệu chỉnh phù hợp.
 • Lưu vết thay đổi dữ liệu theo thời gian thực.
 • Quy trình động trong việc kiểm duyệt đánh giá, thay đổi dữ liệu
 • Cung cấp Dashboard với nhiều báo cáo, thống kê theo dõi dữ liệu
 • Cung cấp tiêu chuẩn tích hợp, chia sẻ API ( Làm giầu dữ liệu, cập nhật dữ liệu)
 • Tích hợp, tương thích sẵn với các hệ thống eID, LGSP, và các hệ thống dữ liệu khác

2. CÁC KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG

 • Bộ Y tế
 • Tỉnh Bắc Ninh

IV. KHO DỮ LIỆU TỔNG HỢP

1. TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Cung cấp công cụ tích hợp, kéo dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau một cách đơn giản hiệu quả.
 • Cho phép lưu trữ dữ liệu sau khi kéo về vào phân vùng dữ liệu nguyên gốc ( theo thời gian)  trước khi xử lý để có thể tái sử dụng hiệu chỉnh, so sánh trong tương lai
 • Xây dựng kho dữ liệu tổng hợp theo chuẩn Data-warehouse (Data Vault).
 • Tạo lập mô hình khai thác dữ liệu theo nhu cầu thời gian, chiều khai thác (data mart, olap..)
 • Công cụ trình diễn dữ liệu đơn giản hiệu quả không cần lập trình các báo cáo được tự động kéo thả và bố trí giao diện tùy biến.
 • Cung cấp nhiều API để tích hợp với các nền tảng LGSP, Cổng dữ liệu ngành.

2. CÁC KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG

 • Bộ Y tế
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Tổ công tác phòng chống dịch covid-19

V. CỔNG DỮ LIỆU NGÀNH

1. TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Cung cấp đầy đủ dữ liệu được phân loại theo từng lĩnh vực, chủng loại và chuyện mục
 • Cho phép tra cứu khai thác trực quan trên cả công cụ web và API.
 • Cổng hỗ trợ truy cập tất cả các chương trình duyệt Browser phổ biến như: Chrome, IE, Firefox…
 • Cổng thông tin tương thích với mọi thiết bị như: PC, Mobile, thiết bị cầm tay thông minh, Kios, màn hình cảm ứng
 • Nền tảng Backend cho phép thiết lập quy trình công bố dữ liệu phân quyền từ phòng ban, Tổng cục/Cục/Vụ.
 • Tiêu chuẩn tích hợp với các nguồn dữ liệu có sẵn như dữ liệu ngành, kho dữ liệu tổng hợp
 • Tương thích và tích hợp với LGSP của Bộ.
 • Tích hợp với các hệ thống xác thực định danh của Bộ và chính phủ tuân thủ tiêu chuẩn OIDC và OpenID.

2. CÁC KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG

 • Cổng dữ liệu mở Đà Nẵng
 • Cổng dữ liệu mở Bộ Thông tin và Truyền thông