Để triển khai thực hiện Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá, ngày 27/07/2022, Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn trực tuyến sử dụng phần mềm quản lý tem điện tử rượu nhập khẩu và tem điện tử thuốc lá nhập khẩu.

Phần mềm quản lý Tem điện tử rượu & tem điện tử thuốc lá nhập khẩu là dự án hợp tác giữa Công ty CP Tin học Bình Minh (Bitsco) và Tổng cục Hải quan trong thời gian vừa qua, giúp cho việc quản lý rượu và thuốc lá nhập khẩu một cách chặt chẽ, có hiệu quả, tránh tình trạng nhập lậu gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước và tình trạng rượu, thuốc lá giả gây tổn hại cho sức khoẻ người dân.

Bộ phận dự án Tem điện tử của Bitsco, đại diện là bà Nguyễn Thị Tâm – trưởng bộ phận Maintain, tham gia buổi tập huấn với vai trò hướng dẫn cho các cán bộ, công chức hải quan, doanh nghiệp có liên quan cách thức sử dụng phần mềm quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá nhập khẩu; giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh khi sử dụng phần mềm.

Buổi tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến, quy mô toàn quốc, với sự tham gia đông đủ của các thành phần:

  • Tổng cục Hải quan: đại diện lãnh đạo và chuyên viên có liên quan thuộc các đơn vị Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Tài vụ – Quản trị.
  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác quản lý cấp bán tem.
  • Đại diện doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu rượu, thuốc lá qua địa bàn thuộc quản lý của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tại buổi tập huấn, mọi vướng mắc về phần mềm Tem điện tử của các cán bộ hải quan cũng như của của các doanh nghiệp tham dự đã được đại diện của Bitsco giải đáp thấu đáo và đầy đủ.