Vị trí công việc: Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ

Thuộc khối: Công nghệ

Thuộc Phòng | Ban: BA

Địa điểm làm việc: VP 02 – 03 KT1 B, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội

Quản lý trực tiếp: Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ

 1. Chức năng & Vai trò áp dụng cho vị trí công việc

Thực hiện công việc trong giai đoạn tư vấn, đấu thầu, khảo sát khách hàng, phân tích yêu cầu của khách hàng, tư vấn chức năng phần mềm, phối hợp với bộ phận SA để viết đề cương, thiết kế cơ sở (báo cáo nghiên cứu khả thi), hồ sơ thầu; Thực hiện công việc trong giai đoạn thiết kế, sản xuất: phân tích yêu cầu, viết tài liệu, thống nhất chức năng với khách hàng, thiết kế mockup cho sản phẩm; Thực hiện công việc trong giai đoạn bàn giao: thực hiện xây dựng bộ tài liệu và tổ chức đào tạo Thực hiện công việc điều phối, phân công, giám sát & đào tạo nhân viên cấp dưới

 1. Nhiệm vụ và trách nhiệm giao cho vị trí công việc
 • Nghiên cứu, thiết kế nghiệp vụ sản phẩm từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện;
 • Phối hợp làm rõ thiết kế phục vụ cho các đội khác: Dev, Tester;
 • Khảo sát, phân tích, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, thiết kế tài liệu nghiệp vụ cho đội Dev;
 • Phối hợp với kinh doanh tư vấn, thuyết trình, giải đáp thông tin sản phẩm, lên kế hoạch phương án triển khai sản phẩm;
 • Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo chuyển giao sản phẩm cho khách hàng;
 • Tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng, phối hợp với các phòng ban để xử lý các vấn đề trong quá trình khai thác vận hành, bảo hành sản phẩm;
 • Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển sản phẩm cùng với Phòng Kinh doanh;
 • Nghiên cứu cải tiến, nâng cấp sản phẩm hiện tại, tạo lợi thế cạnh tranh, khác biệt cho sản phẩm;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên, Giám Đốc Công Nghệ, Ban Giám Đốc
 • Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm;
 • Viết và quản lý tài liệu thiết kế Hệ thống :

+ WorkFlow – Bảng danh mục chức năng

+ Mô tả chuyển đổi usercase – Tài liệu phân tích yêu cầu người dùng

+ URD – Vẽ Prototype – Tài liệu phân tích yêu cầu kĩ thuật phần mềm

+ SRS

 • Quản lý sự thay đổi của yêu cầu dự án: phân tích được những ảnh hưởng của sự thay đổi đó đến tổng thể hệ thống và quản lý được sự thay đổi đó qua từng phiên bản được cập nhật trong tài liệu.
 1. Yêu cầu chung
 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến kinh tế, khoa học máy tính, công nghệ thông tin hoặc các ngành tương đương.
 • Độ tuổi: 22 – 45 tuổi
 • Trên 2 – 3 năm kinh nghiệm đảm nhiệm ở vị trí BA;
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc với hệ thống issue tracking: Jira, Bugzilla…
 • Có hiểu biết với PHP và My SQL …
 • Có kiến thức về phát triển phần mềm và công nghệ thông tin; Có thể sử dụng tiếng Anh viết tài liệu và nghiên cứu;
 • Có kĩ năng và kiến thức kiểm thử sản phẩm phần mềm;
 • Có kiến thức về truy vấn dữ liệu;
 • Luôn chủ động, cầu tiến trong công việc;
 • Có kiến thức về kinh nghiệm, quy trình, nghiệp vụ liên quan đến tài chính, kinh tế, quản lý doanh nghiệp.
 • Có hiểu biết về quy trình, nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý giáo dục (Learning Management System) là một lợi thế.