Tuyển Dụng Nhân Sự

Trang chủ Tuyển DụngPage 2
1. GIỚI THIỆU Giải pháp lưu trữ, số hoá điện tử tập trung giúp cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp có thể quản lý hàng triệu tài liệu và tìm kiếm chính xác trong vài giây, giảm các chi phí hoạt động nhờ không phải bảo lưu hồ ...
Vị trí công việc: Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Thuộc khối: Công nghệ Thuộc Phòng | Ban: BA Địa điểm làm việc: VP 02 – 03 KT1 B, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội Quản lý trực tiếp: Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ Chức năng & Vai t...
Vị trí công việc: Lập trình viên. Net Thuộc khối: Công nghệ Thuộc Phòng | Ban: Lập trình viên. Net Địa điểm làm việc: VP 02 – 03 KT1 B, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội Quản lý trực tiếp: Trưởng khối công nghệ Nhiệm vụ và trách nhiệm...
Vị trí công việc: Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ Thuộc khối: Công nghệ Thuộc Phòng | Ban: BA Địa điểm làm việc: VP 02 – 03 KT1 B, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội Quản lý trực tiếp: Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ Chức năng & Vai...
Vị trí công việc: Tester Thuộc khối: Công nghệ Địa điểm làm việc: VP 02 – 03 KT1 B, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kiểm thử phần mềm, chịu trách nhiệm phát triển chất lượng và triển khai phần mềm. –...